Wisseljaar

Bekijk onze privacyverklaring

Op je eigen tempo instromen met een wisseljaar

‍Op je eigen tempo instromen met een wisseljaar Wil jij de stap naar het voortgezet onderwijs verkleinen? Weet je nog niet zeker welke richting je op wilt, of heb je tijd nodig om je verder te ontwikkelen? Misschien past een wisseljaar wel goed bij jou!

Het wisseljaar is een schooljaar voor leerlingen die de overstap naar het voortgezet onderwijs nog lastig vinden. Samen met jou en je ouders maken we een individueel plan over de juiste route om de overstap naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoewel het Metzo College best een groot gebouw is en er veel leerlingen aanwezig zijn, is er voor de wisseljaarklas een eigen, veilige plek gemaakt. 

Dat maakt het wisseljaar best uniek. Aan de ene kant is er de veiligheid van de basisschool, maar dan wel in een voortgezet onderwijs omgeving. Het helpt jou als leerling om op het goede moment de juiste stap te zetten.

Je krijgt les in alle vakken van het middelbaar onderwijs, maar op je eigen tempo en niveau. Daarnaast is er extra tijd per week voor onderdelen die nog extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld wat meer aandacht voor taal of rekenen. Of op het gebied van sociale vaardigheden of bijvoorbeeld faalangsttraining.

Na het wisseljaar beginnen de leerlingen in het eerste leerjaar van het middelbaar onderwijs. Dat kan in het Metzo College zijn of ergens anders. De wisseljaarklas maakt gebruik van de faciliteiten van het Metzo College maar staat er verder los van. Dat sluit aan bij de gedachte die achter het wisseljaar schuilt: om leerlingen op de juiste plaats in het vervolgonderwijs te krijgen.

Als je meer wil weten over het wisseljaar en of dat bij je past kan je altijd contact opnemen met het Metzo College: 0314 – 32 34 26

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now