Veilige (school)fietsroutes

Omdat Doetinchem een regionale functie heeft, zijn er veel bovenlokale functies te vinden zoals bedrijventerreinen, middelbare scholen, een bioscoop en een schouwburg. Duizenden leerlingen uit omliggende dorpen komen op de fiets naar Doetinchem. Zij fietsen meestal in groepen en maken veelal gebruik van vaste routes.

Vanuit een project van de IG&D Bedrijvig Doetinchem, de gemeente Doetinchem en alle scholen van het voortgezet onderwijs zijn de fietsroutes geïnventariseerd. Daarbij zijn ook knelpunten geïnventariseerd, die de leerlingen onderweg ervaren. De op deze wijze verkregen informatie is verwerkt in een digitale kaart. Aan het begin van ieder jaar wordt er opnieuw geïnventariseerd en wordt de kaart zo nodig aangepast.

De kaart is onderdeel van de communicatie vanuit de scholen naar (toekomstige) leerlingen en hun ouders over de meest gebruikte school-fietsroutes. Hebt u vragen mail of bel onze school via info@metzocollege.nl of per telefoon via 0314-323426.

De verkregen informatie geeft de gemeente Doetinchem inzicht in de meest gebruikte fietsroutes en de knelpunten. Dit kan een bijdrage leveren bij het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid in Doetinchem.Diverse fietsroutes lopen over/naast bedrijventerreinen. Dagelijks komen ook veel werknemers op de fiets naar Doetinchem. IG&D is namens deze doelgroep en vanuit de KVO-B certificering van de Doetinchemse bedrijventerreinen bij dit project betrokken.

Informatie over actuele wegwerkzaamheden in Doetinchem vindt u hier >>

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now