Klachten

Kritiek is voor ons erg waardevol. Door kritiek te ontvangen, zijn wij namelijk in staat onze dienstverlening en organisatie te verbeteren. Kritiek noemen wij dan ook net zo lief advies.

Bekijk onze privacyverklaring

Veiligheid

Als school willen we de drempel voor het uiten van kritiek daarom laag houden en degene die een klacht wil uiten, het gevoel geven dat dit in een veilige omgeving te kunnen doen. Klachten handelen we altijd zorgvuldig en open af.

Klachtregeling

De school wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de coach/mentor of afdelingsleider.

Onze school maakt onderdeel uit van stichting Achterhoek VO. Achterhoek VO heeft een stichtingsbrede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl. De regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn.

Om klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de school over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij zullen altijd nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht. Wanneer het komt tot het feitelijk indienen van een klacht dan zal de interne vertrouwenspersoon helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en waar nodig begeleiden bij de gesprekken over de klacht. De interne vertrouwenspersoon zal uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de interne vertrouwenspersoon de leerling of ouder helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie van Achterhoek VO.

De externe vertrouwenspersonen zijn:
Nicoline Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com)
Paul Kanters (p.kanters@hccnet.nl)

Klachtencommissie

Het schoolbestuur heeft zich aangesloten bij een externe klachtencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen Onderwijs. Meer informatie over deze commissie vindt u op onderwijsgeschillen.nl.Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief )

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now