Vertrouwenspersoon


Dat betekent dat u altijd met uw klacht of probleem bij ons aan kunt kloppen.

Onze vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Voor vertrouwelijke zaken kunt u zich tot één van hen wenden. Zij geven gehoor aan uw klacht en trachten uw probleem gezamenlijk met u op te lossen. Zo nodig verwijzen zij u naar een specialist. Ook kunnen zij voor u bemiddelen.