Klachten


Kritiek is voor ons erg waardevol. Door kritiek te ontvangen, zijn wij namelijk in staat onze dienstverlening en organisatie te verbeteren. Kritiek noemen wij dan ook net zo lief advies.

Veiligheid

Als school willen we de drempel voor het uiten van kritiek daarom laag houden en degene die een klacht wil uiten, het gevoel geven dat dit in een veilige omgeving te kunnen doen. Klachten handelen we altijd zorgvuldig en open af. 


Klacht indienen

Wanneer er sprake is van een klacht van een leerling of ouders/verzorgers, vragen wij u deze zo spoedig mogelijk bij ons in te dienen. Hiervoor kunt u terecht bij één van onze medewerkers of docenten via het e-mailadres info@metzocollege.nl. Deze beantwoordt uw klacht zo helder mogelijk en zoekt naar een oplossing.

Structurele en ernstige klachten

Heeft een klacht een meer structureel karakter of gaat het om een ernstige gebeurtenis, dan volgt u dezelfde procedure. Daarbij wordt uw klacht op schrift gesteld. U kunt zich daarbij laten ondersteunen door de vertrouwenspersonen die in onze school zijn aangesteld.

Klachtencommissie

Het schoolbestuur heeft zich aangesloten bij een externe klachtencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen Onderwijs. Meer informatie over deze commissie vindt u op onderwijsgeschillen.nl.


Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief )