Medezeggenschap


Het Metzo blijft graag met ouders/verzorgers van leerlingen in gesprek. Uw mening is belangrijk voor ons. We hebben immers samen de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontplooiing van uw zoon of dochter.

Naast de leerlingen kunnen daarom ook ouders zitting nemen in de Metzo medezeggenschapsraad. Samen met vertegenwoordigers van het personeel, bent u welkom tijdens  de maandelijkse vergaderingen van de raad. Tijdens de vergaderingen denkt u mee over hoe we zaken nog beter voor leerlingen en ouders kunnen regelen. Daarnaast vindt er overleg plaats over onderwijskundige, financiële en organisatorische onderwerpen. 

Wil je weten wat er de vorige vergadering aan de orde is geweest? Klik dan hier voor de laatst notulen.


Meedenken en meepraten?

Welkom! Aanmelden kan via mrouders@metzocollege.nl.