10-minutengesprekken


Tijdens de 10-minutengesprekken bespreekt de mentor de voortgang, prestaties en ontwikkeling van uw kind met u. Indien de ontwikkeling van uw kind dreigt te stagneren, ondersteunt een functionaris leerlingenzorg het contact met ouders/verzorgers.

Handleiding inschrijven 10 minutengesprekken