Betrokkenheid


Het Metzo is sterk betrokken bij het welzijn van haar leerlingen. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor de leerlingen en zijn begaan bij hun ontwikkeling. We helpen hen hun kracht te ontdekken en vullen hun rugzak met kennis en vaardigheden.  Ons doel is leerlingen als zelfverzekerde en zelfstandige persoonlijkheden hun toekomst tegemoet te laten treden. Dat vinden wij vanzelfsprekend.

We kunnen dit echter niet alleen; daarvoor hebben we u als ouder/verzorger nodig. Wij vinden namelijk dat een leerling pas volledig tot ontplooiing komt wanneer wij met elkaar  een respectvolle relatie  onderhouden, open communiceren en onderling betrokken zijn. Ook ouders en verzorgers vinden dit vanzelfsprekend. Om de onderlinge betrokkenheid te bekrachtigen, ondertekenen we bij aanvang van de schoolloopbaan van de leerling samen met de ouders/verzorgers een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat wat we als ouders/verzorgers en school van elkaar mogen verwachten en dat we op elkaar kunnen rekenen.