Raad & bestuur


Raad

Metzo is samen met u verantwoordelijk voor het welzijn en de ontplooiing van uw zoon of dochter. Uw mening is dan ook belangrijk voor ons. Daarom blijven wij graag met ouders/verzorgers van leerlingen in gesprek.

Dat doen wij door naast leerlingen, ouders/verzorgers van leerlingen uit te nodigen zitting te nemen in de Metzo medezeggenschapsraad. Samen met vertegenwoordigers van het personeel, bent u welkom tijdens  de maandelijkse vergaderingen van de raad. Tijdens de vergaderingen denkt u mee over hoe we zaken nog beter voor leerlingen en ouders kunnen regelen. Daarnaast vindt er overleg plaats over onderwijskundige, financiële en organisatorische onderwerpen.  

Meedenken en meepraten?

Welkom! U kunt zich aanmelden via mr@metzocollege.nl.


Bestuur

Het Metzo College wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Het college van bestuur heeft zijn relatie met de rectoren/directeuren van de scholen geregeld in een managementstatuut.  

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.
Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting bestuurt dertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek: 
Almende College, Baudartius College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Adresgegevens Achterhoek VO
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I  www.achterhoekvo.nl


Meer informatie over het bestuur van Metzo leest u op achterhoekvo.nl