Vmbo


Wat is vmbo? Misschien een voor de hand liggende, maar hele terechte vraag. Als je in groep 7 of 8 zit, heb je vast al eens van het vmbo gehoord. Maar wat betekent vmbo nou precies?

Vmbo is de afkorting voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Dat betekent dat het vmbo je voorbereidt op allerlei soorten werk. Je kunt als je klaar bent met je opleiding aan het vmbo je opleiding vervolgen op het mbo om dan bijvoorbeeld te gaan werken als visagist, app-ontwikkelaar, webshopeigenaar of je kunt een eigen kledingzaak beginnen. Tijdens je opleiding ontdek je tijdens stages en meeloopdagen wat jij leuk vindt en wat je later wilt worden.