Loopbaanoriëntatie


In leerjaar 2 kies je het profiel en de vakken die belangrijk zijn voor de opleiding en het werk dat je later misschien wel gaat doen. Dat doe je door te kiezen voor profielen of vakkenpakketten. Hoe weet je nu al wat voor werk je later wil gaan doen? Op het Metzo helpen we graag jouw kracht en interesses te ontdekken en je te orienteren op een loopbaan. Dat doen we met behulp van een aantal activiteiten:


Begeleidingslessen

In de tweede klassen verzorgt de mentor de eerste helft van het schooljaar een aantal begeleidingslessen. Doel hiervan is, dat de leerling een beeld krijgt van zichzelf en van de beroepen die mogelijk bij hem passen. Het denkproces wordt hierdoor versterkt.

Competentiemeter

In de loop van dezelfde periode wordt de zogenaamde MCM Competentiemeter afgenomen. Dit is een uitgebreide online vragenlijst, die de leerling op school invult. De resultaten hiervan geven een goed beeld van de interesses, het leervermogen, de sociale vaardigheden en het doorzettingsvermogen van de leerling.

Tijdens de speciale ouderavond over dit onderwerp zijn deze gegevens de basis voor een gesprek met de mentor. Ze kunnen het beeld dat de leerling al van zichzelf had versterken, maar ook weerleggen. In beide gevallen leveren ze stof tot nadenken. In het gesprek tussen leerling, ouders en mentor komt aan de orde waar de sterke kanten van de leerling liggen en waar hij zich kan ontwikkelen.

On Stage

Een andere activiteit  vindt in de periode februari of maart plaats:
Doetinchem On Stage.

Leerlingen krijgen de kans om contact te leggen met verschillende beroepsbeoefenaren, een bedrijf of instelling te bezoeken en zo ontdekken of het idee dat hij van een beroep heeft, klopt met de werkelijkheid. Om hiermee alvast ervaring op te doen, doen ook de eerstejaars leerlingen mee met Doetinchem On Stage.

PPO

In de maand maart  wordt de Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) georganiseerd. Tweedeklassers kunnen drie beroepsgerichte profielen naar keuze in onze school bezoeken.
Dit geeft de leerlingen een kijkje in de lespraktijk van het derde en vierde leerjaar. Het is een goede gelegenheid om alvast de sfeer te proeven.

Portfolio

Alle activiteiten die de leerling helpen keuzes te maken worden opgeslagen in zijn Plusdocument. Van alle gesprekken wordt een kort verslag gemaakt. Zo kan de leerling terugzien hoe hij zijn voorkeur en vervolgopleiding ontdekt heeft.

Contract

De uiteindelijke keuze voor een sector en een afdeling wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst, die de leerling tegelijk met het tweede rapport in leerjaar 2 ontvangt.