ISK

 

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die nieuw in Nederland zijn, worden aangemeld op de ISK. Dit is onderwijs voor nieuwkomers. Wij vinden het belangrijk dat jongeren de taal snel leren spreken, zodat zij zich goed in de Nederlandse omgeving kunnen redden en contacten kunnen leggen.  

Leerlingen leren op de ISK voornamelijk de Nederlandse taal, maar krijgen ook vakken zoals rekenen en sport. Wanneer een leerling de Nederlandse taal voldoende beheerst, stroomt een leerling door naar het regulier onderwijs op een passend niveau. 

Mocht u vragen hebben over het onderwijs op de ISK, dan kunt u contact opnemen door te mailen naar isk@metzocollege.nl

Klik op de afbeelding om het aanmeldformulier te openen.