Corona ontwikkelingen 5 maart 2021

Afgelopen dinsdag mochten we de leerlingen van de onderbouw na ongeveer 10 weken online les weer begroeten op school. De kantine was versierd en leerlingen waren blij elkaar weer te ontmoeten.  Anders dan voor de lockdown moeten leerlingen op 1,5meter van elkaar blijven. Dit verliep in het begin wat onwennig maar we zijn niet ontevreden. Voordat we de leerlingen in halve groepen konden ontvangen moest er wat werk verzet worden. Klassen en lesgroepen moesten gesplitst worden, de roostermaker heeft in korte tijd een nieuwe rooster gemaakt en het school protocol Covid-19 moest aangepast worden naar de nieuwe richtlijnen. De veiligheidscoördinator heeft veelvuldig contact met de GGD gehad om helder te krijgen wanneer leerlingen naar school mogen of toch nog in quarantaine thuis onderwijs moeten volgen.  Nu maar hopen dat we nu de landelijke besmettingen oplopen niet weer om moeten schakelen naar online lessen.

Afgelopen week hebben enkele personeelsleden zich laten testen, de uitslagen waren gelukkig negatief. Anders dan bij collega’s hebben we onder leerlingen wel een aantal besmettingen gehad. Ouders van deze klassen zijn op de hoogte gebracht. Een klas is naar huis gestuurd op advies van de GGD, deze leerlingen hebben online lessen gevolgd.

Media
  • Covid-19