Corona ontwikkelingen 22 januari 2021

De leerlingen van de examenklassen ontvangen weer lessen op school en ook de praktijkvakken hebben hun lesprogramma voortgezet. We doen dat in halve groepen om de voorgeschreven maatregelen goed uit te kunnen voeren. We zijn met alle klassen in gesprek geweest hoe we de anderhalve meter tot elkaar kunnen bewaren. We kijken met plezier terug op deze gesprekken en ervaren ook van onze leerlingen een positieve medewerking. Dat neemt niet weg dat we dagelijks attent moeten zijn op deze maatregelen en dat zal ook zo blijven.

We weten van een 4-tal leerlingen dat zij in quarantaine thuis zitten, enkelen van hen wachten nog op de test. Deze leerlingen hebben de school niet bezocht en volgen het online programma van de school. Voor zover wij weten zijn zij gelukkig niet ernstig ziek.
We zijn intern in overleg hoe we belangrijke toetsen kunnen uitvoeren. We beseffen ook dat we rekening moeten houden met de belasting van onze leerlingen in deze tijd. Maar we willen achterstanden zoveel mogelijk proberen te beperken. Voor het examenprogramma zijn we bezig nieuwe data vast te stellen. We zullen u daarvan goed op de hoogte houden.

We zullen dit bericht op de website wekelijks vernieuwen.

Media
  • downloaden