Corona-update 11 september 2020

In de afgelopen week zijn we geconfronteerd met een leerling die positief getest was op Corona. Alle ouders hebben hier via de mail bericht over gekregen. We kunnen inmiddels melden dat de GGD heeft aangegeven dat de leerling is genezen. We zijn blij dat hij na het weekend weer naar school mag komen. 

Naast deze leerling was er ook een leerling waarvan de vader in het ziekenhuis opgenomen moest worden vanwege COVID-19. Uiteraard wensen we hem en zijn gezin veel sterkte toe en hopen we op een spoedig herstel. 

We kregen door onze mailing naar ouders veel bemoedigende berichten, maar uiteraard ook vragen van ouders en leerlingen. Zo hebben we meerdere gesprekken gehad met ouders of verzorgers bij wie in het huishouden iemand een kwetsbare gezondheid heeft, een operatie tegemoet gaat, of herstellend is van een ziekte. In zo’n geval spreken we af wat het beste is voor de leerling en zijn/haar thuissituatie. 

Tijdens de lessen is er ook stilgestaan bij de berichten. Onze collegae hebben goed kunnen spreken met de leerlingen. Het is fijn om te zien dat leerlingen hierdoor zich ook meer bewust zijn geworden van de goede hygiëne en het belang van de gedragsregels. Volgende week zullen we weer een update plaatsen. We houden u graag op de hoogte. 

Media
  • images