Covid-19 brief

Het schooljaar 2020-2021 staat op het punt om te beginnen. We hopen dat u met uw familie heeft kunnen genieten van vakantie onder deze moeilijke omstandigheden. De start van dit schooljaar staat dan ook in het teken van de maatregelen die we moeten nemen rondom het COVID-19 virus. Gelukkig hebben we aan het einde van vorig schooljaar de ervaring opgedaan dat de leerlingen zich inspanden om mee te werken aan de regels die nodig zijn.

 

In de bijlage bij deze brief treft u ons COVID-19 protocol aan. We willen u vragen dit protocol  met uw zoon/dochter te bespreken. Onze docenten en mentoren zullen dit protocol ook in de eerste les bespreken. In het nieuws wordt veel gesproken over de  ventilatie binnen scholen. Gelukkig is het mogelijk de klimaatbeheersing van onze school te laten werken zonder recirculatie van de lucht, dat wil zeggen dat alle ingebrachte lucht van buiten komt. Voor onze school is dat dus goed nieuws. De overheid heeft ons verzocht leerlingen niet tijdens pauzes naar een supermarkt te laten gaan, wij zijn het daarmee eens en zullen dat afstemmen met onze leerlingen.

 

We zullen iedere vrijdag een update op de website zetten over de zaken die spelen rondom het COVID-19 virus en onze school. Dat doen we omdat er regelmatig nieuwe ontwikkelingen zijn en daar moeten we als school natuurlijk op inspelen. Het kan zijn dat we te maken krijgen met leerlingen of medewerkers die niet naar school mogen, dan willen we u goed informeren hoe we daarmee omgaan.

 

In de jaarkalender van het Metzo College, die op onze website is te vinden, staan in de eerste weken informatieavonden gepland. Deze zijn in eerste instantie bedoeld om kennis te maken met de mentor. U zult begrijpen dat deze niet door kunnen gaan. De mentor zal de komende weken zelf contact met u opnemen. Als u zorgen heeft over de gezondheid van uw zoon of dochter, of over gezondheidsrisico’s in uw gezin, wilt u dan met ons in gesprek gaan. De roosters voor de leerlingen zullen in ieder geval in het weekend van 29 augustus a.s. beschikbaar zijn.

 

Mocht u nog vragen hebben of adviezen en verbetering van de maatregelen op school hebben, dan kunnen deze gestuurd worden naar het e-mailadres: preventiecorona@metzocollege.nl. Er wordt binnen 48 uur geantwoord/gehandeld tijdens werkdagen.

Protocol Covid-19

Media
  • tumblr_npkec2PjN01qc6sy3o1_640