Update 24 maart

Vandaag heeft de minister van onderwijs bekend gemaakt dat de centrale examens niet afgenomen zullen worden dit schooljaar. Hoe lastig dat ook is, het is begrijpelijk. Het is teveel gevraagd van leerlingen om vanaf 7 mei te gaan presteren alsof er een normale examensituatie mogelijk is. Zoals wij als volwassenen de spanning voelen van deze situatie, hebben onze leerlingen dat natuurlijk ook. Dan is de kans groot dat ze zich niet kunnen richten op het examen door dingen die ze meemaken of gewoon door de emoties die ze zelf hebben.
Gelukkig heeft de minister beloofd dat het vervolgonderwijs meewerkt aan de nieuwe regeling voor de examens. Die regeling is dat leerlingen, wanneer ze slagen voor het schoolexamen, daarmee aangenomen wordt dat ze ook het landelijk examen gehaald hebben en dus een volwaardig diploma krijgen en aan hun vervolgopleiding kunnen gaan beginnen.
We zetten alle zeilen bij om voor het Metzo College de schoolexamens af te ronden. Dat gaat voornamelijk gebeuren door toetsen die nog gemaakt moeten worden ook ‘op afstand’ te laten maken. We zijn elke dag bezig om dat voor ieder vak helder te krijgen, zodat we voor elke leerling helder kunnen maken wat hij/zij nog moet doen.
Vanavond starten de afspraken die gemaakt zijn over de rapporten. U zult gebeld worden door de docenten die u graag wilde spreken, alleen hebben we geen tijdschema gemaakt. Dat hebben we bewust niet gedaan, omdat we niet kunnen voorzien hoelang de gesprekken zullen duren. We hebben onze docenten gevraagd hun best te doen deze week de gesprekken te voeren. 
Als u een gesprek mist, wilt u dat dan doorgeven aan de mentor van uw zoon of dochter. Ook als u denkt dat uw zoon of dochter behoeft heeft aan extra uitleg voor een vak, vragen we u dat aan de mentor door te geven. We hebben op dit moment het werk als volgt verdeeld:

1. De mentoren houden persoonlijk contact met hun leerlingen en ouders/verzorgers. Als u iets extra’s nodig heeft voor uw kind –meer hulp, extra uitleg- dan zal de mentor uw vraag doorgeven aan de docenten die de vakken geven.
2. De docenten die hetzelfde vak geven, overleggen met elkaar welk materiaal ze gebruiken voor leerlingen en hoe ze bijvoorbeeld leerlingen willen toetsen. Daarvoor moeten opnieuw keuzes gemaakt worden, het is niet mogelijk nu leerlingen gezamenlijk een toets te laten maken.
3. Een begeleidingsteam op school gaat na welke leerlingen achter zijn met bepaalde vakken of extra begeleiding nodig hebben.

We begrijpen dat er nog een langere periode aankomt van afstandsonderwijs. Hopelijk ontstaat weer de kans om leerlingen individueel op school te laten komen om te kunnen helpen, nu moet het via de digitale weg. We begrijpen dat leerlingen naarmate het langer duurt ook moeite kunnen krijgen om de discipline in hun schoolwerk te behouden. Daar gaan we proberen iets op te vinden, een manier om de inzet en inspiratie van leerlingen vast te kunnen houden. 

Media
  • images 1