Ziekte


Als een leerling aangeeft zich ziek te voelen, nemen wij dat serieus. We besteden zorg en aandacht aan de leerling in de veilige omgeving van een opvanglokaal.

Thuis ziek worden

Kun je niet naar school komen omdat je ziek bent? Eén van je ouders of verzorgers moet dit voor 08.30 uur telefonisch aan ons doorgeven via het telefoonnummer 0314-323426.

Ziek worden tijdens de les

Voel je je niet goed tijdens de les? Geef dit dan aan bij je docent. Samen met jou beoordeelt de docent of je de les verder afmaakt, of dat je beter naar de mediatheek  kunt gaan. Hier word je opgevangen en  krijg je de nodige zorg.

Gaat het na enige tijd weer? Dan ga je terug naar de les. Voel je je daarvoor te ziek, dan wordt in overleg met je ouders/verzorgers besloten  je naar huis te laten gaan.
Als je thuis bent, melden je ouders/verzorgers dit telefonisch aan de school via het telefoonnummer: 0314-323426.