Beleid ten aanzien van topsportbegeleiding

Binnen het Metzo College kennen we 4 kernwaarden: autonomie, ontwikkeling, vertrouwen en optimisme. Ook binnen het beleid binnen topsportbegeleiding komen onze kernwaarden terug. We vinden het daarom belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen om hun talent te ontplooien. Leerlingen moeten vertrouwen krijgen om door te groeien als topsporter en binnen onze school. Daarvoor krijgen deze leerlingen extra begeleiding, ondersteuning en faciliteiten om zowel topsport als de combinatie met leren mogelijk te maken. Voorbeelden daarvan zijn:
  • Onze topsporters willen hebben de mogelijkheid om bijzonder sportverlof te krijgen op trainings- of wedstrijddagen
  • Zij hebben beschikking tot een topsportcoördinator die hen begeleidt en ondersteunt waar nodig
  • Daarnaast krijgen deze leerlingen toegang tot faciliteiten als de mediatheek voor studiemogelijkheden en onze gymzaal als trainingsruimte op momenten dat het mogelijk en wenselijk is. 
Als uitgangspunt neemt het Metzo College de balans tussen sport, school en privé. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen school, ouders/verzorgers, sportclub en talenten om deze balans goed te houden.

Wanneer kom je in aanmerking?

Sporters met een landelijke NOC*NSF talentstatus komen in aanmerking voor ondersteuning, dit betekent dat je één van de onderstaande talent statussen moet hebben:
  • Internationaal Talent
  • Nationaal Talent
  • Belofte
Daarnaast biedt het Metzo College ook ondersteuning aan sporters met een:
  • Regiostatus