Pesten


Leerlingen hebben behoefte aan en recht op een open, veilig en vriendelijk klimaat met duidelijke regels. Wij werken er continue aan om dit klimaat te waarborgen.  Dat doen  we actief met de leerlingen.

Pesten komt vaak voort uit onbegrip voor elkaar of elkaars situatie. Dat werkt niet alleen zo op  school, maar in de hele maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk dat leerlingen meer over elkaar en elkaars situatie ontdekken. Zo bouwen zij aan een sterke sociale basis, waarin respect voor elkaar centraal staat.  De mentor besteedt hier aandacht aan door samen met jou je klas en de maatschappij te leren kennen en beter te leren begrijpen.

Wij zijn van mening dat een speels plagerijtje vaak wel kan, maar tegen pesten nemen we duidelijk stelling; dit is op het Metzo pertinent verboden. Pesten begint echter vaak met plagen. Langdurige plagerijtjes kunnen ontaarden in pestgedrag. Wanneer we langdurige plagerijen opmerken, attenderen we de plagende leerling er dan ook op dat het gedrag als pesten ervaren kan worden. Vrijwel alle leerlingen vinden dit vervelend en stoppen met de plagerijen.

Metzo neemt pesten serieus en pakt pesten aan. Om pesten verder te voorkomen, is het pestprotocol opgesteld. Het pestprotocol kun je lezen in de schoolgids.