Denk mee


Wij vinden het leuk als jij met ons meedenkt over de school!

Als leerling mag je meepraten en meedenken over de belangrijke zaken binnen de school. We vinden het namelijk logisch dat degene waarvoor de school is, zijn stem kan laten horen. Daarom stimuleren we aanmelding door leerlingen bij de Metzo Leerlingenraad.

Metzo Leerlingenraad

In de Metzo Leerlingenraad vergader je iedere 3 weken onder leiding van een docent  over zaken die de school aangaan. Denk aan de kerstviering, het kantineaanbod en schoolfeesten. Je brengt verslag uit en je helpt activiteiten voorbereiden. Je mag ook  eigen zaken die jij belangrijk vindt aandragen als onderwerp om over te vergaderen. Graag zelfs.

In de leerlingraad zijn dit jaar ongeveer 20 leerlingen actief. Aan het begin van een schooljaar kun je je opgeven voor de raad.

Wil je meer weten over de leerlingraad? Onderstaand filmpje geeft een indruk van wat je van de raad kunt verwachten:Metzo Medezeggenschapsraad

Naast de Leerlingenraad kun je als leerling ook onderdeel zijn van de Metzo Medezeggenschapsraad. In deze raad zitten naast leerlingen ook ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het personeel.De Medezeggenschapsraad houdt  een keer per  maand een vergadering en wil dan graag ook van jou horen hoe jij in bepaalde onderwerpen staat. Je denkt mee over hoe we zaken nog beter voor leerlingen kunnen regelen. Je mag bijvoorbeeld suggesties doen voor het kantine-eten en schoolfeesten. Je vergadert over hoe we zaken nog beter voor leerlingen kunnen regelen en overlegt met de raad over onderwijskundige, financiële, organisatorische onderwerpen.

Meedenken en meepraten?

Welkom! Stuur een e-mail naar mrleerlingen@metzocollege.nl. Aan het begin van een schooljaar inventariseren we de aanmeldingen en hoor je meer over je deelname aan de raad.