Wisseljaar


De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan voor leerlingen een behoorlijke stap zijn. Een stap, die voor sommigen misschien beter te zetten is door een tussenstapje te maken. Daarmee voorkom je uitglijden of overstrekken. Daarom biedt het Metzo College het wisseljaar aan. Bedoeld voor voor leerlingen die nog jong(laat-instromers), te speels of nog niet zelfstandig genoeg zijn. Daar kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen zoals een lastige thuis- of schoolsituatie. 
Dit kan leerlingen zó in beslag nemen dat hun schoolwerk er negatief door beïnvloed wordt.

Voor meer informatie over het wisseljaar kunt u de flyer in de link bekijken.
Flyer wisseljaar