Mavo beroepsgericht

Mavo beroepsgericht is de vernieuwde uitvoering van de theoretische leerweg.

In deze leerweg staat theoretische kennis centraal.

 

We noemen deze leerweg Mavo beroepsgericht omdat de leerling al vanaf de onderbouw ontdekt welke leerstijl en welke vervolgopleiding qua beroepeninteresses het beste bij hem past.