Verwijsindex

 

Het Metzo College is sinds mei 2010 aangesloten op de verwijsindex Achterhoek.

 

Wat is de verwijsindex?

De verwijsindex ondersteunt de samenwerking tussen verschillende voorzieningen in het jeugdcircuit, waaronder het onderwijs, door risicosignalen van hulp- en dienstverleners over jongeren bij elkaar te brengen. Zo kunnen hulp- en dienstverleners eenvoudig en in een vroeg stadium contact met elkaar opnemen voor betere hulp aan jongeren.

Deelname aan de verwijsindex is een wettelijke verplichting met ingang van 1 januari 2010.

 

Hoe werkt het?

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin meldingen van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar worden opgeslagen. De melding wordt gedaan door een geautoriseerde medewerker van de meldende instantie. Dit zijn organisaties op het gebied van zorg, arbeid en inkomen, onderwijs, politie en justitie.

Wanneer er twee of meer meldingen van een bepaalde jongere zijn gedaan, ontstaat er een match. De betrokken hulp- of dienstverleners krijgen hierover een e-mail en nemen contact met elkaar op om informatie uit te wisselen en afspraken te maken over de (coördinatie van de) zorg aan het kind. Het kind of de jongere en de ouders / verzorgers worden van de melding op de hoogte gesteld. De gemeente ziet er op toe dat er bij een match daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

 

Hoe zit het met de privacy?

In de verwijsindex worden alleen algemene gegevens (naam en geboortedatum) geregistreerd en opgeslagen. Inhoudelijke informatie over de problematiek of diagnose wordt in de verwijsindex niet vermeld. 

De Wet op de Jeugdzorg biedt juridische basis voor het gebruik van de Verwijsindex. Deze wet verplicht de hulp- of dienstverlener om het kind en de ouders te informeren over het doen van een melding (tenzij dit niet in het belang is van de jongere). Er hoeft geen toestemming gevraagd te worden.

Het gebruik van de verwijsindex past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens en er zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van het verwijsindexsysteem.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.verwijsindex.nl.