Schooldecaan

Voor wat betreft de studie- en beroepskeuze begeleiding kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de decaan. 

Een opleidings- en beroepskeuze- onderzoek wordt extern verzorgd.

Van de ouders/verzorgers wordt daarvoor een financiële bijdrage gevraagd.

Ouders/verzorgers kunnen voor een gesprek met de decaan telefonisch of via hun zoon of dochter een afspraak maken.


De schooldecaan is Dhr. R. Saulus