Mentor

Aan het begin van het schooljaar wordt aan iedere klas of groep een klassenmentor toegewezen, die speciale zorg besteedt aan de leerlingen van die klas of groep.

Hij/zij is de contactpersoon voor de ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen voor alle schoolzaken. De klassenmentor is de steun en toeverlaat voor zowel ouder(s) en/of verzorger(s) als leerlingen. De mentor verzorgt zodoende de directe begeleiding die wij eerstelijns noemen.