Leerlingzorg

Mentoren kunnen ondersteuning vragen van functionarissen leerlingenzorg. Binnen onze school hebben we vier functionarissen leerlingenzorg die zijn belast met de ondersteuning van mentoren in een bepaald leerjaar en/of een sector,

Leerlingen kunnen in geval van nood te allen tijde terecht bij één van de mensen van leerlingenzorg.

Verder is er een orthopedagoog, een functionaris dyslexie, een begeleider voor sociale vaardigheidstraining en een zorgcoördinator. Deze functionarissen vormen samen de tweedelijns begeleiding. Zij onderhouden contacten met externe instanties, zoals jeugdzorg, GGNet, MEE, Jekk, enz.

De externe instanties vormen samen de derde lijn in de begeleiding.

                                   

De zorgfunctionarissen zijn:

  

Voor leerjaar 1:
Voor leerjaar 2:
Voor leerjaar 3:
Voor leerjaar 4 en Mavo:

ISK

Mevr. E. Post
Mevr. C. Goossens
Mevr. S. ten Have

Mevr. T. Bruggemann

Mevr. F. Goossens

 

 

De schoolzorgcoördinator is de heer H. Scholder.