Dyslexie


Hulp bij lees-en taalproblemen of zelfs dyslexie
Leesgevoel

 

Bijna alle kinderen van een jaar of 5 willen heel graag leren lezen: ze doen al mee aan veel gesprekken en dat willen ze ook bij het ‘schriftelijke’ gesprek. Lezen is geen karweitje of een opdracht, het raakt je persoonlijkheid. Op tv, in een boek, op internet, je wilt meedoen aan die communicatie. Daarom is het zo pijnlijk als dat ‘gesprek’ niet lukt, terwijl je het graag wilt. Dyslectische kinderen nemen nieuwe klanken, woorden of tekst langzamer op dan anderen.
Oorzaken

De leerlingen ervaren veel stress als het lezen en schrijven maar matig lukt. Ze zijn toch net zo normaal als hun vrienden en vriendinnen? Er worden veel mogelijke  oorzaken benoemd: taalontwikkeling, aanleg, samenwerking van hersenhelften e.d. Voor de leerling geldt dat hij of zij het niet kan oplossen door ‘beter zijn best te doen’.


 

Opdracht Metzo College

Zoals leerlingen verschillen in belangstelling, sport en lengte, zo verschillen ze ook in de mate waarin ze leesproblemen kunnen hebben. Wij moeten voor 3 dingen zorgen:

 

1.   De leerling moet leren met het probleem om te gaan.

2.   De leerling moet blijven lezen, niet toegeven aan zijn/haar teleurstelling.

3.   De studieresultaten worden gevolgd. Een leerling krijgt extra hulp als hij of zij 

      in de problemen komt door dyslexie.

 

 

Aanpak Metzo College

Wij vinden dat een leerling met dyslexie vooral begeleiding moet krijgen van zijn eigen docenten. Het verschilt namelijk per vak en per leerling wat nodig is aan extra begeleiding. De meeste jongeren met dyslexie vinden het prettiger om geen uitzondering te vormen en hulp ‘op maat’ te krijgen. Daarom kunnen de eigen docenten het beste  het leesgevoel en de blijvende inzet van een leerling bewaken.

Dus hulp in de klas op de volgende manier:

·         je krijgt een algemene faciliteitenkaart;

·         je huiswerk staat op ELO en je docent legt het uit;

·         je docent helpt met plannen en ordenen van je schoolwerk;

·         je mag extra tijd gebruiken voor je proefwerken;

·         je spellingfouten worden apart beoordeeld;

·         je docenten luisteren naar je en geven extra advies;

·         je mentor weet dat je hem/haar extra nodig hebt;