Zorg en begeleiding

Veiligheid op school bestaat uit meerdere lagen. Allereerst doen we ons best, een onderwijsprogramma te bieden dat leerlingen boeit en motiveert.

 

We vinden dat iedere leerling recht heeft op een verzorgde school met een plezierig leefklimaat, waarin hij zich op zijn gemak voelt. Als het nodig is moet een leerling  over zichzelf en zijn situatie kunnen praten met iemand die hij vertrouwt. We streven een cultuur na waarin leerlingen zich begrepen voelen door de medewerkers van onze school.

 

Onze school heeft een team ‘leerlingenzorg’. Dat zijn de specialisten in onze school. Zij komen in actie als een leerling moeilijkheden heeft die de mentor niet alleen kan oplossen.

Alle leerlingen worden bekend gemaakt met de functionarissen leerlingenzorg.

 

Wij geven de leerlingen echter ook duidelijke regels mee voor hun houding in school. Het toezicht daarop is voor ons een serieuze kwestie. U vindt onze schoolregels elders op deze site.

 

Iedereen die aan onze school verbonden is voelt zich verantwoordelijk voor de hele school en alle leerlingen. Dat betekent ook dat een leerling gecorrigeerd kan worden door een docent  of medewerker van wie hij geen les  heeft.

 

In de gemeente Doetinchem is er tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs, hulpverlenende instanties en de politie overleg over alcohol, drugs en gokken. Onze school houdt zich aan de vanuit dit overleg opgestelde code (regels en maatregelen).

Bij agressie of geweld jegens leerlingen of medewerkers volgen wij een vast protocol, dat op school ter inzage ligt en doen we aangifte bij de politie.