Ziek melden in les

Een leerling die zich tijdens een les ziek voelt, meldt dit aan de docent. Afhankelijk van de situatie kan de docent de leerling in de les houden of doorsturen naar het opvanglokaal.

Mevr. Melgers beoordeelt de situatie: kan de leerling na enige tijd en eventueel een aspirientje of een kop thee terug naar de les, dan gebeurt dit ook.
Is de leerling daar naar hun oordeel te ziek voor, dan zullen zij contact opnemen met thuis. In overleg met de ouders/verzorgers wordt besloten of de leerling naar huis gaat. Er worden afspraken gemaakt over vervoer en opvang.

Wanneer de leerling thuis is, melden de ouders/verzorgers dit telefonisch aan de school.
Telefoonnummer van de absentenadministratie, 0314-323426