Te laat komen

Wanneer leerlingen te laat komen, zal de docent dit in Magister zetten. Wanneer leerlingen vaak te laat komen, zal er op school een sanctie volgen. In sommige gevallen is het noodzakelijk de ambtenaar leerplichtzaken op de hoogte te brengen.

Wanneer er een sanctie opgelegd wordt, zal deze sanctie terug te vinden zijn in de agenda van de leerling. Ook krijgen ouders/verzorgers en de leerling zelf hier een mail van.

Had je een geldige reden voor het laatkomen, dan is er geen probleem. Er moet dan de volgende dag een briefje van de ouders/verzorgers ingeleverd worden in de “blinkende bus”. Deze staat bij de leerlingenbalie.

Absent

Wanneer leerlingen niet verschijnen in de klas, zet de docent dit ook in Magister.  Ook hiervoor geldt dat er een sanctie op staat. Mocht er een geldige reden voor de absentie zijn, dan moet ook hiervoor de volgende dag een briefje in de “blinkende bus” gedaan worden.

Ouders en verzorgers kunnen te allen tijde de absentie inzien in Magister. Zo blijven zij altijd op de hoogte.