Social media

 

Gedragscode Metzo CollegeSocial media - voor leerlingen

 

Het doel van deze social media code is om duidelijkheid te geven over het gebruik van social media .

 

Met social media bedoelen we alle internettoepassingen waarmee filmpjes, geluid, afbeeldingen en teksten verspreid kunnen worden. Iedereen kan deze informatie verzenden of delen met anderen. Steeds meer leerlingen en medewerkers van de school maken gebruik van social media, zoals Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, Slideshare, Youtube. 

Wanneer je via social media wilt berichten over school, willen we je op het volgende wijzen:

  • Alleen de directie van het Metzo College doet mededelingen naar buiten in naam van de school. Wek niet de indruk dat je bevoegd bent om namens het Metzo College te spreken.
  • De basisregel voor elke leerling is dat je geen informatie over anderen verspreidt, zeker als het gaat om privé-informatie of vertrouwelijke informatie. Je wilt immers ook dat anderen zo omgaan met informatie over jou. 
  • Gedraag je online zoals jij je ook binnen de school moet gedragen. De schoolregels, privacy-afspraken en het gedrag dat op school verwacht wordt, zijn ook van toepassing op social media activiteiten. Stuur geen berichten met materiaal dat obsceen, bedreigend, discriminerend, beschadigend of haatdragend is voor een andere persoon, het Metzo College, leerlingen en/of medewerkers. 
  • Het is belangrijk dat jij je aan de social media code houdt. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je publicaties via social media, zowel in als buiten de school.
  • Als je afwijkt van deze gedragscode zal de school jou of ouders/verzorgers informeren en maatregelen nemen.
  • In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden. Ontstaat er ten gevolge van jouw gebruik vansocial media schade voor het Metzo College, dan zal de directie jou of jouw ouders/verzorgers daarvoor aansprakelijk stellen. 


Enkele Tips: Wel doen 

Niet doen

Gebruik je eigen identiteit

Zeg wie je bent en waar je op school zit, zeker als het over het Metzo College gaat. Schrijf in de ik-vorm. Spreek dus voor jezelf.

Maak duidelijk dat het een persoonlijke opvatting betreft. Op je eigen blog of website kunt je zo nodig een disclaimer toevoegen. 

Geef geen valse indruk van jezelf.

Reageer niet anoniem op artikelen.

Respecteer privacy

Houd je aan de gedragscode.

Het is niet toegestaan gegevens van medeleerlingen of medewerkers van de school te plaatsen. 

Wees zorgvuldig

Zorg ervoor dat jouw informatie klopt en wees eerlijk. Wat je op internet publiceert zal een lange tijd blijven bestaan. Het is niet zomaar van internet te verwijderen. Vaak blijft het zichtbaar op andere plaatsen op het internet. 

Publiceer geen informatie waarvoor je niet bevoegd bent om te publiceren.

Plaats geen dingen waardoor jezelf, medeleerlingen of medewerkers van de school in verlegenheid kunnen worden gebracht.

Respecteer copyright

Respecteer copyright, beeld- en auteursrecht. Vraag toestemming aan de eigenaar als je tekst/afbeeldingen/film van een ander gebruikt. Maak jouw bronnen kenbaar. 

Gebruik geen logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming. Plaats geen materiaal zonder toestemming van de eigenaar.

Wees respectvol

Gedraag je zich online zoals jij je ook binnen de organisatie behoort te gedragen. De bestaande gedragscode is ook van toepassing op gebruik van sociale media.

Zend geen berichten met materiaal dat obsceen, bedreigend, discriminerend, bedreigend of haatdragend is naar een andere persoon medeleerlingen, medewerkers, of voor het Metzo