Pauze

Tijdens de pauzes hebben de leerlingen de gelegenheid om in de kantine over te blijven en kunnen ze producten kopen uit onze gezonde schoolkantine. Je kunt hierbij denken aan broodjes, tosti’s, vruchtensappen, fruit en zuivelproducten.

Dit assortiment is samengesteld in overleg met de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.
Door middel van stoplicht kleuren kan een leerling zien hoe gezond een product is. Welke kleur een product krijgt, wordt bepaald door het voedingscentrum.

Leerlingen mogen tijdens pauzes en tussenuren niet van het schoolterrein af.