Ontruimingsplan

Instructie voor leerlingen

Gelukkig komt het zelden voor dat de school vanwege een calamiteit ontruimd moet worden. Voorbeelden van een calamiteit kunnen zijn: brand, een explosie of een bommelding. 

In zo’n situatie is het belangrijk dat het gebouw op een zo snel en veilig mogelijke manier ontruimd wordt.

 

Daarom heeft de school een ontruimingsplan, dat is opgesteld in samenwerking met de brandweer. In het schoolgebouw zijn ook bedrijfshulpverleners aanwezig, die assisteren bij de ontruiming.

Ontruimingen worden regelmatig geoefend, zodat iedereen weet wat te doen

als er zich een calamiteit voordoet.

 

Bedenk altijd:

Mensen zijn belangrijker dan goederen!


Regels voor de ontruiming:


  • Wanneer zich een ontruiming voordoet, hoor je een alarmsignaal en een gesproken tekst.
    Volg de route zoals die is aangegeven door middel van de groene bordjes.
  • Als je les hebt, blijf je bij de docent en bij de groep en volg je zonder discussie de instructies.
  • Elke sector van het gebouw heeft een verzamelplek aangewezen gekregen. Je docent weet waar die is. Volg hem/haar dus, en verlaat die plaats niet voordat je toestemming hebt gekregen.
  • Neem een ontruimingsoefening altijd serieus!