Medicijnen

Verstrekking van medicijnen op school

Het gebeurt regelmatig dat een leerling bij ons komt vragen om een aspirine of paracetamol. Volgens richtlijnen van de G.G.D. mogen wij op school echter geen medicijnen verstrekken. 

Natuurlijk ondersteunen we leerlingen die medicijnen moeten innemen en geven hen, voor zo ver nodig en mogelijk, daarbij hulp. Dit gebeurt in de regel door de medewerkster van het opvanglokaal.

Als uw zoon/ dochter medicijnen moet gebruiken, of u heeft vragen over dit onderwerp, neemt u dan a.u.b. contact met de school op.