Lesuitval

Voorkómen van lesuitval

Ons beleid is erop gericht om bij geen enkele groep meer dan 2 lessen per week te laten uitvallen, dus niet meer dan 60 lessen per jaar (5%). Als we deze doelstelling niet halen, informeren we u over de reden daarvan. Roosterwijzigingen of lesuitval worden per SMS naar de leerlingen gestuurd en op onze website geplaatst. (Zie Roosters)

 

Als een leerling een nieuw 06-nummer heeft, is het van groot belang om dit zo spoedig mogelijk aan de leerlingenadministratie en de mentor door te geven.

 

Om lesuitval te voorkomen zijn met onze docenten afspraken gemaakt over het geven van een extra lesuur. Deze docent zal niet altijd in staat zijn om dezelfde les te geven, maar kan wel een vervangende les geven, of de leerlingen helpen bij hun eigen werk.

Als er toch sprake is van lesuitval, mogen de leerlingen die dat willen gaan werken in de mediatheek. Dat is een stilteruimte waar ook begeleiding aanwezig is. De leerlingen mogen ook in de aula verblijven.

Leerlingen in de onderbouw mogen tijdens een tussenuur het schoolterrein niet verlaten.
Tijdens tussenuren in het rooster mogen leerlingen ook gebruik maken van de mediatheek.