Leerlingenraad


Sinds januari 2011 is een leerlingenraad ingesteld onder leiding van een docent, de heer Goedhart. Leerlingen uit alle leerjaren nemen deel. Het idee voor een leerlingenraad is spontaan gegroeid, daarom zijn er nog weinig formele regelingen voor deelname.

De docent die het leidt, vraagt ieder schooljaar welke leerlingen belangstelling hebben. Er is nog geen maximum.
Meestal zijn er ongeveer 20 leerlingen actief, die ongeveer een keer in de 3 weken vergaderen. Zij mogen daarvoor een les missen.

De leerlingen brengen regelmatig verslag uit aan de medezeggenschapsraad, bespreken welke zaken zij wenselijk vinden en helpen mee om schoolactiviteiten voor te bereiden. Dat gaat bijvoorbeeld om de kerstviering, laatste schooldag, examenleerlingen, schoolfeest e.d.

Het is te verwachten dat de leerlingenraad een meer officieel adviesorgaan wordt van de school.