Verzekering

De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering  afgesloten.

Op weg naar en van school en tijdens de schooluren zijn de leerlingen dan

verzekerd. Ook buitenschoolse activiteiten zijn meeverzekerd.

De ongevallenverzekering biedt, naast de vaste rubrieken voor een uitkering bij overlijden of blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit, een aanvullende dekking voor geneeskundige kosten of tandheelkundige kosten tot maximaal € 3.000,- per gebeurtenis, mits en voor zover deze kosten niet vergoed worden door de eigen zorgverzekering. De ongevallenverzekering geen dekking voor materiële schade. De schade moet aantoonbaar zijn, als gevolg van het bezoeken van de school.