Boeken en schoolfonds

Voor alle leerlingen in het regulier vooortgezet onderwijs zijn de schoolboeken gratis. De school verzorgt de inkoop van de boeken en zorgt ervoor dat iedere leerling het juiste boekenpakket krijgt.
De tekstboeken worden in bruikleen verstrekt en dienen door de leerling na afloop van het schooljaar in goede staat te worden afgeleverd. De werkboeken en vaktechnische boeken worden uw eigendom en hoeven dus niet te worden ingeleverd.
Indien een tekstboek niet wordt ingeleverd of een boek beschadigd is, wordt dit aan u in rekening gebracht. In verband met het in bruikleen verstrekken van de boeken is het verplicht gebruik te maken van een stevige tas en dienen de boeken gekaft te worden.

Uit het schoolfonds worden zaken die niet inder de leermiddelen vallen, zoals buitenschoolse activiteiten, excursies, kopieën, verzekering e.d. betaald. De kosten zijn per leerjaar verschillend, afhankelijk van het programma. 

Elke leerling moet in het bezit zijn van een rekenmachine. Proefwerken e.d. zijn zo opgesteld, dat een rekenmachine daarbij gebruikt moet worden. Voor de leerlingen van leerjaar 1 verzorgt de school de aanschaf van een rekenmachine. Deze wordt via ons schoolfonds aan u in rekening gebracht.
 

Automatische incasso

Het Metzo College maakt gebruik van automatische incasso. Ook dit schooljaar kunt u ervoor kiezen om het bedrag van het schoolfonds in termijnen te betalen. U ontvangt een machtigingsformulier en een specificatie van het schoolfonds. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden.

 

De éénmalige machtiging geldt slechts gedurende één schooljaar. Dit betekent dat u per schooljaar de keuze krijgt hoe u wenst te betalen.

Indien incasso- of betalingsafspraken niet worden nagekomen, dragen wij de openstaande vordering over aan ons deurwaarderskantoor.