Computergebruik

Onze school hecht veel waarde aan het gebruik van een digitale leeromgeving. In tal van lessen gebruiken de leerlingen computerprogramma’s.

Natuurlijk draagt de school verantwoordelijkheid voor een veilige computeromgeving, waarin leerlingen gebruik kunnen maken van internet en softwareprogramma’s op het netwerk van de school.

De leerlingen kunnen met hun eigen inlognaam en wachtwoord gebruik maken van opslagruimte op het netwerk.

Er wordt door het Metzo College bijgehouden welke sites bezocht worden en in geval van oneigenlijk gebruik neemt de school maatregelen.

 

Gebruik van apparatuur

We verwachten van onze leerlingen dat zij voorzichtig en verantwoordelijk met onze apparatuur omgaan. Het herstellen van problemen kost veel tijd en geld.

 

Wat verwachten we van de leerlingen?

•   CD-roms worden bij de docent in bewaring gegeven en niet meegenomen

    naar huis.

•   Het aansluiten van computers en randapparatuur gebeurt uitsluitend door de
     systeembeheerder.
•   De instellingen van de computer mogen niet veranderd worden.

•   Alleen in overleg met de docent is downloaden en gebruik van een USB-stick

    toegestaan.

 

 

Het gebruik van internet

•   Internet wordt op het Metzo College gebruikt voor informatie die nodig is

     voor de lessen.

     Sites met discriminerende, gewelddadige of pornografische inhoud zijn

     verboden en worden geblokkeerd door een contentfilter.

•   Leerlingen vullen geen persoons- of schoolgegevens in op websites.

•   Het gebruik van chatprogramma’s zoals MSN is verboden. Een docent kan bij

     bepaalde lessen een uitzondering maken.

•   Het spelen van games via internet is verboden.

•   Het misbruiken van onze schoolnaam op internet is verboden.