Buitenschoolse activiteiten

Behalve het overbrengen van kennis, cultuur en het aanleren van vaardigheden is de school er ook om een nog vollediger ontplooiing van uw kind te bevorderen.

Deze activiteiten vallen onder de noemer buitenschoolse activiteiten.
Het volledige programma voor alle leerjaren krijgen de leerlingen uitgereikt tijdens de informatieavond buitenschoolse activiteiten. De data staan in de jaarkalender vermeld.

 

We zijn begonnen met een omvangrijk buitenschools reisprogramma voor alle leerlingen. Dit maakt deel uit van het jaarplan. Het is een samenhangend programma waarbij educatieve, sportieve en culturele elementen elkaar afwisselen.

 

Programma:


Leerjaar 1        
Leerjaar 1         Leerjaar 2

Leerjaar 3
             
Juni
September
Juni

Februari
 
1 middag     
1 week

1 week
           
introductie (vóór de zomervakantie!)
Introductiedag
outdoor in de Ardennen, zeilen in Zeeland, beachkamp Noordwijkerhout
skiën in Oostenrijk of stedenreis naar Barcelona of Berlijn


Aan het begin van elk schooljaar wordt aandacht besteed aan deze activiteiten.

Enkele weken voor de reis krijgt u een uitnodiging voor een informatieavond.

In het schoolfonds is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.

Voor de optie skiën ongeveer Euro 140,-- bij betalen. 

 

Activiteiten die niet door school zijn georganiseerd en waarvan u dus geen officiële mededelingen heeft ontvangen, vallen uiteraard buiten verantwoordelijkheid van de school.

De school houdt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden een leerling uit te sluiten van deelname aan een buitenschoolse activiteit.