Boeken / schoolspullen

Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere leerling een boekenpakket met alle boeken die hij/zij nodig heeft. De boeken zijn in bruikleen en moeten aan het eind van het jaar weer onbeschadigd worden ingeleverd.
Voor meer informatie: Zie   Financiële zaken  -  Boeken en schoolfonds.


De leerlingen moeten zelf zorgen voor de volgende spullen:

 

- een etui met inhoud:     - enkele blauwe en rode pennen

                                     - een paar potloden: 1x H,  1x HB, 1x 2B

                                     - een setje kleurpotloden

                                     - een puntenslijper, een gummetje

                                     - een schaar

                                     - een rolletje plakband, een plakstift

- een agenda

- een map, geschikt voor het opbergen van formulieren en plaatjes e.d.

- schriften met lijntjes

- een multomap

 

Voor rekenen:        - schrift met ruitjes van 5 mm

                            - oortjes (koptelefoon) voor de computer

 

Voor wiskunde:      - een geodriehoek (niet flexibel)

                            - een eenvoudige passer

                            - een schrift met ruitjes van 1 cm, formaat A4 
                              (géén collegeblok!)

 

Aanbevolen voor Nederlands en andere vakken: een Nederlands woordenboek

 

Voor Mens en Omgeving: een halterschort.

 

Voor Lichamelijke Opvoeding: sportkleding, liefst een wit of zwart sportshirt; zaal-sportschoenen, liefst met witte zolen. Dit zijn schoenen met een fijn profiel en vaak een rondje op de bal van de schoenvoet.

 

In leerjaar 1 wordt door de school een rekenmachine verstrekt. Dit om te voorkomen dat leerlingen met verschillende machines moeten werken.

 

Voor leerjaar 3 en 4 dient u rekening te houden met de aanschaf van werkkleding en/of gereedschap. Dit wordt per afdeling geregeld en u wordt hierover per brief geïnformeerd.