Wet Persoonsregistratie

De volgende bepalingen uit de Wet Persoonsregistratie zijn van toepassing:

 

•   De verplichting om voor bepaalde registraties een privacyreglement te hebben.

•   Het recht van kennisneming en verbetering van gegevens.

•   De voorwaarden voor verstrekking van gegevens aan derden.

•   Het privacyreglement ligt ter inzage bij het bestuur van Achterhoek-VO.