Vertrouwenspersoon

Als ouders of verzorgers en leerlingen met een klacht of probleem zitten waarvan zij het moeilijk vinden dit met de schoolleiding of betrokken personeelslid te bespreken, of zij vinden dat hun klacht of verhaal niet op de juiste wijze afgehandeld is, dan kunnen zij zich wenden tot een vertrouwenspersoon in school. De vertrouwenspersoon kan met u bespreken of het probleem gezamenlijk opgelost kan worden.
 

De vertrouwenspersonen zijn:


       

Intern:  Dhr. R. Smits
  Mevr. P. ten Broeke

Extern: 

Mevr. N. Broekhuis 
Dhr. D. Klees