Schoolleiding

De schoolleiding op het Metzo College is direct betrokken bij de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen.

De directie overlegt regelmatig met de vakgroepcoördinatoren over toekomstig beleid en de inhoud van het onderwijs.

De teamleiders ondersteunen docenten als er vragen zijn over klassen of leerlingen.

 

Dhr. J. Baan Directeur 
Dhr. J. van Ophuizen             Adjunct directeur
   
Mevr. F. Fakkert Teamleider Beroepsgerichte MAVO
Teamleider ISK
Mevr. M. Timmerije Teamleider leerjaar 1
Dhr. C. Steverink Teamleider leerjaar 2 en 3
Dhr. A. Stans Teamleider leerjaar 3 praktijkafdelingen
Teamleider leerjaar 4