Missie

Onze missie is: “Zo wil ik leren”.


We bedoelen hiermee dat elke leerling persoonlijke keuzes maakt tijdens het leren. Onze school zoekt de persoonlijkheid en leerstijl van een leerling bewust op. We gaan ervan uit dat iedere leerling zich ontwikkelen wil, ook al kunnen er omstandigheden zijn die dit in de weg staan. Onze missie toont dat wij onze leerlingen een waardevolle opleiding willen bieden, die zij met belangstelling en plezier volgen.