Medezeggenschap

Het St.-Ludgercollege en het Metzo College hebben een gezamenlijke directie. Dit betekent ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad (M.R.).

Deze raad wordt gevormd door ouders/leerlingen en schoolpersoneel vanuit beide scholen. De raad heeft invloed op het schoolgebeuren o.a. door het in het M.R.-reglement opgenomen advies- en instemmingsrecht.

Per locatie, het St.-Ludgercollege en het Metzo College, is er een deelraad. Voor de deelraad geldt hetzelfde reglement als voor de medezeggenschapsraad. We hanteren hierbij een belangrijk criterium, te weten: Medezeggenschap volgt zeggenschap.

De deelraden bestaan beide uit 12 personen die verbonden zijn met deze locatie, te weten 6 personeelsleden en 6 ouders.

 

De leden van de deelraad Metzo College zijn:

 

Personeelsgeleding

De heer R. Raaijman (voorzitter)

De heer R. Saulus (secretaris)

De heer W. te Kampe

Mevrouw M. Hubers

De heer D. Pastoors

Mevrouw P. ten BroekeOudergeleding

Mevrouw B. Bruins

Mevrouw W. Goris

De heer R. Agelink

De heer E. Peters

Mevrouw M. Nieuwenhuis

Mevrouw Y. Hoogveld


 

Wilt u contact opnemen met leden van de MR, dan kan dat via het postadres van de school onder vermelding van "MR" of via mrdeelraadouders@metzocollege.nl