Kwaliteit van de school

Wij staan als Metzo College voor kwaliteit in ons onderwijs.

Dat betekent dat wij onszelf permanent de volgende vragen stellen:

 

• Doen we de goede dingen?

• Doen we die op een goede manier?

• Wat vinden anderen daarvan?

• Wat kan beter?

 

De mening van ouders is belangrijk in ons beleid.

Daarom worden ouders en verzorgers in zowel de onder- als bovenbouw gevraagd mee te denken over allerlei aspecten van onze school en ons onderwijs.

Ouders die deel willen nemen kunnen lid worden van een kwaliteitspanel. De aanmelding hiervoor loopt via de mentor.

 

Natuurlijk beschikt onze school over meer gegevens die onze kwaliteit betreffen. Regelmatig bezoekt de onderwijsinspectie onze school, houden we enquêtes onder leerlingen, ouders en verzorgers en personeel waarvan de uitslagen vergeleken kunnen worden met die van andere scholen in de Achterhoek. Natuurlijk geven de uitslagen van de examens een beeld van onze kwaliteit. Kortom, jaarlijks stellen wij op basis van duidelijke gegevens prioriteiten in ons schoolbeleid.

 

De onderwijsinspectie stelt jaarlijks een kwaliteitskaart op van elke school in Nederland. Behalve algemene informatie zijn daar ook actuele gegevens op terug te vinden over zittenblijven, doorstroming en examenresultaten.