Klachtenregeling

Wij vatten kritiek op als een advies. Wanneer er sprake is van een klacht van leerlingen of ouders, vinden wij dat we die moeten beantwoorden met een helder antwoord, zo mogelijk met een goede oplossing.

Meestal is een docent of een andere medewerker van school in staat om een klacht goed te beantwoorden of op te lossen. Het is mogelijk dat een klacht een meer structureel karakter heeft of een ernstige gebeurtenis betreft. In dat geval vinden wij het juist dat de klacht op schrift gesteld wordt. We zijn van mening dat klachten die ernstig van aard zijn of te vaak voorkomen, zorgvuldig en open afgehandeld moeten worden.

U kunt zich daarbij laten ondersteunen door de vertrouwenspersonen die in onze school zijn aangesteld.

Het schoolbestuur heeft zich aangesloten bij een externe klachtencommissie.

Het adres van deze klachtencommissie is:

 

Stichting Onderwijsgeschillen Onderwijs
www.onderwijsgeschillen.nl

 

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs:

0900 - 111 3 111 (lokaal tarief ).