Inspectie

Wanneer u vragen heeft over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, dan kunt u op een van de volgende manieren met de inspectie in contact komen:

• Via de website www.onderwijsinspectie.nl

• Via E-mail info@owinsp.nl

• Telefonisch voor vragen over onderwijs in het algemeen 0800-8051 (gratis)